Jak przygotować plik do druku ?

Przygotowanie pliku do druku arkuszowego Canon i wielkoformatowego OCE Colorado:

"Maszyna cyfrowa Canon (druk z arkuszy format 32x45 cm)

Formaty plików:

Preferowane: PDF, EPS, PRN

Akceptowane: CDR, TIFF (W przypadku zapisu TIFF, należy zapisać plik jako jedna warstwa, bez dodatkowych kanałów)

JPG, WORD (niepolecane) nie przyjmujemy do druku tych plików.

________________________________________

Wymagania dotyczące pliku PDF:                                                                              

ikona-pdf

PDF zapisz w wersji 1.4 (zgodnej z Acrobat 5.0.) Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili

Wszystkie czcionki (fonty) zamienione na krzywe.

Brak tego kroku może spowodować użycie innej czcionki i zmianę wyglądu projektu

Nie rasteryzuj tekstów!!!

Spady (nadlewki) po 2 mm z każdej strony

Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 2 mm

brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów

Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane

skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK, 8 bitów na kanał

Projekt wyśrodkowany na stronie

W pracach wielostronicowych (np. katalogi, broszury) każda strona projektu powinna być osadzona na osobnej stronie dokumentu

Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie grafiki, cienie, przezroczystości itp. należy, na ile jest to możliwe, spłaszczyć do jednego obrazu tła, zachowując w postaci wektorowej jedynie teksty, loga, linie i inne istotne elementy projektu.

W szczególności problem dotyczy programu CorelDRAW X4, gdzie w skrajnym przypadku pomimo prawidłowo wyglądającego pliku PDF na wydruku mogą pojawić się błędy.

Używanie efektów specjalnych w programie CorelDraw może powodować błędy w druku.

________________________________________

Wymagania dotyczące pliku TIFF: 

                                                                                        ikona-tiff

 

 

Format 1:1

Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK 8 bitów na kanał bez osadzonych dodatkowych profili

Rozdzielczość 300 dpi

Spady (nadlewki) po 2 mm z każdej strony

Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm

brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów

Projekt wyśrodkowany na stronie

Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

________________________________________

Wymagania dotyczące pliku JPG: 

                                                                                      ikona-jpg

 

 

Format 1:1

Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK 8 bitów na kanał bez osadzonych dodatkowych profili

Rozdzielczość 300 dpi

Spady (nadlewki) po 3 mm z każdej strony

Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 2 mm

brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów

Projekt wyśrodkowany na stronie

Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

Przygotowanie plików do druku wielkoformatowego:

format 1:1 (zgodny z zamawianym rozmiarem)

bez spadów

rozdzielczość max 200 dpi

zapisane bez warstw

8 bitów na kanał

preferowany tryb kolorów CMYK

Akceptowane formaty plików

Pliki należy przesyłać w formacie TIFF (format preferowany), PDF, JPG

Nie akceptujemy plików GIF i PNG.

Pliki do cięcia ploterowego

pliki muszą być w postaci wektorowej

wszystkie czcionki zamienione na krzywe

format pliki EPS lub CDR (maksymalna wersja X5)